LESANU GABRIELA

Grad profesional:
MEDIC PRIMAR
Specialitate:
PEDIATRIE

Program:

Miercuri 14:00-16:00

Consultatie pediatrie gastroenterologie Dr Lesanu Gabriela300 lei
Control pediatrie gastroenterologie Dr Lesanu Gabriela150 lei

Dr.Gabriela Lesanu este medic primar in Pediatrie si detine competente in Gastroenterologie pediatrica, Endoscopie digestiva diagnostica si terapeutica (pediatrie).